Haghpat Monastery

Շարունակում ենք «Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանների ներկայացումը անգլերեն և հայերեն» նախագիծը: Ապրիլի 6-7-ի համար նախատեսված անգլերենի հեռավար առաջադրանքի կատարումը: 

Հաղպատի վանք.

One thought on “Haghpat Monastery

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s