Ճանապարհորդությունների կազմակերպման գործաբանություն՝ 13-17/04

Գործնական տուրիզմ կամ MICE

Գործարար տուրիզմը կամ ինչպես այն անվանում են MICE-ը (M – meetings` ժողովներ, I – incentives՝ մոտիվացնող ճանապարհորդություններ, C – conferences` համաժողովներ, E – events / exhibitions – միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ), տուրզիմի մի տեսակ է, երբ զբոսաշրջիկները ճանապարհորդում են գործնական նպատակներով՝ գործնական հանդիպումներին մասնակցելու, իրենց բիզնեսը ընդլայնելու, նոր համագործակցություններ հաստատելու համար։

Կայուն զբոսաշրջության անհրաժեշտությունը

Աղբյուրը՝ ՀՊՏՀ Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի կայքից

Զբոսաշրջության հնարավոր դրական ազդեցություններից են.

· այն շատ երկրների համար եկամտի (նաև հարկային եկամտի) աղբյուր է,

· նպաստում է ներդրումների ներհոսքին,

· ունի բազմարկչի էֆեկտ,

· շատ երկրների ծառայությունների և արտահանման ծավալում մեծ կշիռ ունի,

· նպաստում է ենթակառուցվածքների զարգացմանը,

· նպաստում է տնտեսության այլ ոլորտների և տարածաշրջանների համաչափ զարգացմանը,

· ստեղծում է աշխատատեղեր, նպաստում է աղքատության հաղթա­հար­մանը,

· նպաստում է մշակութային ժառանգության պահպանմանը և զարգացմանը,

· նպաստում է միջմշակութային հաղորդակցմանը, և այլն: