Թեստ

1. Ճանապարհորդության տեսակ է՝
• մարդկանց հանգիստը,
• մարդկանց տեղաշարժը,
զբոսաշրջությունը:

2. Զբոսաշրջության առաջին շրջանը համարվում է՝
• ճանաչողական զբոսաշրջություն,
էլիտար զբոսաշրջություն, (19֊րդ դար)
• սիրողական զբոսաշրջություն:

3. Վերածննդի դարաշրջանում ճանապարհորդում էին միայն՝
• գյուղական համայնքի ներկայացուցիչները,
հարուստ վերնախավը,
• զինվորականները:

4. Հյուրանոցները փոխարինեցին՝
• հյուրերի սենյակներին,
• ճաշասենյակներին,
ննջասենյակներին:

5. 1-ին խմբային զբոսաշրջությունը կազմակերպել է՝
• Ֆերնան Մագելանը,
Թոմաս Կուկը,
• Վասկո դա Գաման:

6. 1-ին զբոսաշրջային գործակալությունը հիմնվել է
Լեսթերում,
• Բեռլինում,
• Լոնդոնում:

7. Թոմաս Կուկի ճանապարհորդությանը մասնակցելու պահանջն էր՝
• ծխախոտ չօգտագործելը,
ալկոհոլ չօգտագործելը,
• թղթախաղով չզբաղվելը:

8. Զբոսաշրջության 4-րդ շրջանը համարվում է՝
• վերածննդի շրջան,
ժամանակակից շրջան,
• անտիկ շրջան:

9. Ծառայությունը՝
• կարելի է չափել,
• կարելի է պահպանել,
կարելի է գնահատել:

10. Զբոսաշրջային օպերատորը՝
• գովազդային գործակալ է,
տնտեսվարող սուբյեկտ է,( ով մշակում
է զբոսաշրջային երթուղիներ, ապահովում դրանց գործունեությունը,
կազմակերպում գովազդ, սահմանում գները:)

• գիտական աշխատող է:

11. Զբոսաշրջային սուբյեկտը՝ զբոսաշրջիկը, բազմազան պահանջ-
մունքների՝
• ստեղծողն է,
ապառողն է,
• կազմակերպողն է:

12.Զանգվածային շուկայի զբոսաշրջային օպերատորները վաճառում են՝
հանրաճանաչ հանգստավայրերի զբոսաշրջային փաթեթներ,
• էկոլոգիական զբոսաշրջության զբոսաշրջային փաթեթներ,
• էքստրեմալ զբոսաշրջության զբոսաշրջային փաթեթներ:

13.Զբոսաշրջային ծառայությունների փաթեթների ձևավորումը, զար-
գացումը և իրականացումը ապահովում են՝
• առևտրային միությունները,
• արդյունաբերական ձեռնարկությունները,
զբոսաշրջային ընկերությունները:

14.Հյուրանոցային գործում օժանդակ ծառայությունները կախված են՝
հյուրանոցի կարգից,
• հյուրանոցի մեծությունից,
• հյուրերի քանակից:

15.Օժանդակ ծառայությունները՝
• վնասում են հյուրանոցի հեղինակությանը,
հյուրանոցին բերում են հավելյալ եկամուտ,
• խանգարում են հյուրերի հանգտի կազմակերպմանը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s