Տուրիզմ

Հանրային սնունդը զբոսաշրջության մեջ
Ճանապարհորդությունների կազմակերպան գործաբանությունը
Փոխադրամիջոցները տուրիզմում
Զբոսաշրջային կազմակերպություններ

Ամփոփում 13-24/04

13-17/04 Հանձնարարությունները

Ռուսաց լեզու
Զբոսաշրջային ոլորտի միջազգային կարգավորումները
Ծառայությունների կազմակերպման հիմքերը և իրավական կարգավորումները
Անգլերեն
Իսպաներեն
Տուրիզմ

20-24/04-ի հանձնարարությունները

ԱՆգլերեն
Զբոսաշրջային ոլորտի միջազգային կարգավորումները
Իսպաներեն
Ծառայությունների կազմակերպման հիմքերը և իրավական կարգավորումները
Տուրիզմ
Ռուսերեն