ՇՈՒԿԱՅԻ ՍԵԳՄԵՆՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

  1. Սահմանել շուկայի սեգմենտավորման սահմանումը. Շուկայի սեգմենտավորումը սպառողների բաժանումն է առանձին խմբերի` ելնելով մեկ կամ մի քանի ընդհանուր հատկանիշներից:
  2. Ներկայացնել նպատակային մարքեթինգի երեք փուլերը. 1.շուկայի սեգմենտավորում 2.նպատակային սեգմենտավորում 3.շուկայում ապրանքների դիրքավորում
  3. Ինչ մակարդակներով է իրականանում մարքեթինգային սեգմենտավորումը. 1.ձեռնարկությունները կարող են շուկան ընդհանրապես չսեգմենտավորել (զանգվածային մարքեթինգ), 2. իրականացնել լրիվ սեգմենտավորում (միկրոմարքետինգ), 3. շուկան սեգմենտավորել որոշակի միջանկյալ մակարդակով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s