ՇՈՒԿԱՅԻ ՍԵԳՄԵՆՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

  1. Սահմանել շուկայի սեգմենտավորման սահմանումը. Շուկայի սեգմենտավորումը սպառողների բաժանումն է առանձին խմբերի` ելնելով մեկ կամ մի քանի ընդհանուր հատկանիշներից:
  2. Ներկայացնել նպատակային մարքեթինգի երեք փուլերը. 1.շուկայի սեգմենտավորում 2.նպատակային սեգմենտավորում 3.շուկայում ապրանքների դիրքավորում
  3. Ինչ մակարդակներով է իրականանում մարքեթինգային սեգմենտավորումը. 1.ձեռնարկությունները կարող են շուկան ընդհանրապես չսեգմենտավորել (զանգվածային մարքեթինգ), 2. իրականացնել լրիվ սեգմենտավորում (միկրոմարքետինգ), 3. շուկան սեգմենտավորել որոշակի միջանկյալ մակարդակով: