Բառազույգեր


To rob-կողոպտել – to steal-գողանալ

Actual-փաստացի – current-ներկայիս

To walk along the street քայլել փողոցի երկայնքով –to walk across the street- անցնել փողոցի մի մայթից մյուս մայթը
Among երկուսից ավել բաների միջև  – between երկու բաների միջև

If I …. I would …

Անգլերենում ըղձական եղանակի իմաստը արտահայտվում է երկրորդ տիպի պայմանական նախադասությամբ: Այնքան հետաքրքիր մտքեր են ծնվում իղձ արտահայտելիս: Հարց առաջին.
If I gave you one million euros, what would you do with it? Write a list of five things. (Պատասխանը գրելիս նախադասությունները ձևակերպեք այսպես՝ If I …. I would …)

Դաս-առաջադրանք

Բառազույգեր, որոնք հաճախ են լինում անգլերենի տարբեր հարցաշարերում: Երբեմն սովորողները չեն կարողանում այդ բառերի գործածման ճիշտ ընտրություն կատարել:

To raise -բարձրացնել –  to rise – բարձրանալ

Before – նախքան – in front of-առջևում

To find-գտնել – to found-հիմնադրել

Incident-միջադեպ – accident-վթար

ՇՈՒԿԱՅԻ ՍԵԳՄԵՆՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նպատակային սեգմենտի ընտրության ռազմավարությունը լինում է 4 տեսակի.
1. մեկ սեգմենտի ընտրություն
2. ընտրում ենք մեկ ապրանքատեսակ և արտադրում բոլոր սեգմենտների համար, այսինքն՝ որոշում ենք ընդունում բավարարելու մեկ պահանջմունքի տեսակ (օրինակ՝ դեղորայք),
3. գրավել տարբեր սեգմենտներ, որոնք մեկը մյուսի հետ կապված չեն
4. ամբողջ շուկայի գրավում, այսինքն՝ արտադրում ենք բոլոր ապրանքատեսակները բոլոր սեգմենտերի համար:

Read More »