Թարգմանական հնարները

Կոնկրետ գործողություններ կամ որոշակի միջոցներ, որոնց շնորհիվ հաղթահարվում են թարգմանության ընթացքում ծագող դժվարությունները: Թարգմանության առավել հայտնի հնարներն են՝ ընդհանրացումը, կոնկրետացումը, հականշային թարգմանությունը, հարմարեցումը, ընդլայնումը, փոխհատուցումը, խտացումը, կրճատումը և այլն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s