Թարգմանության եղանակները

Միջտողային թարգմանություն: Սա տող առ տող և տողամիջում կատարվող թարգմանություն է:

Միջլեզվական թարգմանություն: Թարգմանություն բուն իմաստով, այսինքն՝ մի բնական լեզվի բանավոր կամ գրավոր տեքստի բովանդակության վերարտադրությունը մեկ այլ բնական լեզվի միջոցներով:

Բջջային հեռախոս. առավելություններն ու թերություները

Այսօր յուրաքանչյուր մարդ բջջային հեռախոս ունի, նույնիսկ փոքր երեխաները: Շատ մարդկանց համար դա առօրյայում խիստ անհրաժեշտ իր է:Ավելին, նրանց ողջ կյանքն իրենց բջջային հեռախոսների մեջ է:Անձամբ ես հիմա իմ կյանքը չեմ կարող պատկերացնել առանց հեռախոսի: Վերջերս բջջային հեռախոսը դարձել է մի սարք, որով ոչ միայն սոսկ զանգահարում ենք մարդկանց, այլ շատ ավելին: