Բառերի օգտագործման ճիշտ ձևերը

հաղթել֊ինչ֊որ մեկին պարտության մատնել
հաղթահարել֊ արգելքը,խոչընդոտը անցնել
հանկարծակիի գալ֊անակնկալի գալ
հանկարծակի գալը֊ պատահական գալ
հավաքագրել֊ինչ֊որ մեկին  ներգրավել
հավաքել֊մաքրել, հավաքել
հրավեր֊հրավիրել
հրավերք֊ խնջույք որին հրավիրում են մարդկանց։