Բառերի գործածության ճիշտ ձևերը

ազատել֊ մարդուն, գերիներին
ազատագրել֊ քաղաքը,գյուղը, երկիրը
ամբաստանել֊մեղադրել
զրպարտող֊սուտ մեղադրող
երախտիք֊ ներդրում,վաստակ
երախտագիտություն֊շնորհակալություն
զեկուցում֊ բանախոսություն, ելույթ
զեկույց֊հաղորդում, տեղեկատվություն,հաշվետվություն
ըստ արժանվույն֊ իրեն արժանի, ինչպես հարկն է
հավուր պատշաճի֊օրին պատշաճ ձևով
խտրություն֊տարբերություն դնել
խտրականություն ֊ սովորույթի վերածված, խտրություն անելու
կոչված֊ կոչում ունեցող
կոչեցյալ֊ ասված, կոչում ունեցող (բացասական իմաստով, հեգնանքով)

Հաղորդակցությունը մեր կյանքում

Ամեն օր մենք հաղորդակցվում ենք բազում մարդկանց հետ. խոսում ենք քաղաքականության, աշխատանքի, կյանքի, փողի և այլ բաների մասին: Բայց, այնուամենայնիվ, ի՞նչ գիտենք մենք հաղորդակցության մասին:

Read More »