Communication in our life

Communication in our life Коммуникация в нашей жизни Հաղորդակցությունը մեր կյանքումԲառարան
Every day we communicate with scores of people; we talk about politics, work, life, money and so on. After all, do we know what communication is? Каждый день мы общаемся с десят­ками людей; мы разго­вариваем о политике, работе, жизни, деньгах и так далее. Но все же, знаем ли мы что такое коммуникация? Communicate – общаться – հաղորդակցվելpolitics – политика – քաղաքականություն
Ամեն օր մենք հաղորդակցվում ենք բազում մարդկանց հետ. խոսում ենք քաղաքականության, աշխատանքի, կյանքի, փողի և այլ բաների մասին: Բայց, այնուամենայնիվ, ի՞նչ գիտենք մենք հաղորդակցության մասին:

Read More »

Երեք բան, առանց որոնց չենք կարող ապրել

Կան բաներ, առանց որոնց մարդը սկզբունքորեն չի կարող գոյություն ունենալ։ Դրանք են՝ ջուրը, սնունդը և թթվածինը: Եվ, իհարկե, բոլոր մարդիկ ունեն մտերիմների սիրո, աջակցության և ուշադրության կարիքը: Ավելին, մեր կյանքում կան արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցության նյութական և վիրտուալ միջոցներ, առանց որոնց շատ դժվար կլիներ:Read More »

Հաղորդակցությունը մեր կյանքում

Ամեն օր մենք հաղորդակցվում ենք բազում մարդկանց հետ. խոսում ենք քաղաքականության, աշխատանքի, կյանքի, փողի և այլ բաների մասին: Բայց, այնուամենայնիվ, ի՞նչ գիտենք մենք հաղորդակցության մասին:Ըստ հանրագիտարանի, հաղորդակցությունը մի գործընթաց է, որի ընթացքում մենք կապի որոշակի ուղիների միջոցով տեղեկատվություն ենք փոխանցում ստացողին կամ զրուցակցին:Read More »

Արատես

Միջնադարում կառուցված Արատեսի վանքն ունի հետաքրքիր անվանում, որ նշանակում է ՛՛արի և տես՛: Վանական համալիրը է տարբեր ժամանակներում կազմված երեք եկեղեցիներից և մատուռից: Արատեսի վանքը ունի բարդ և յուրօրինակ ճարտարապետություն: Գլխավոր եկեղեցու գմբեթը պահպանվել է, իսկ պատերը գտնվում է կիսավեր վիճակում: Արատեսի վանքը հայտնի էր որպես կենտրոն, որտեղ իրականացվել է ձեռագրերի պատճենում: Չնայած այն հանգամանքին, որ այսօր վանքը կիսավեր վիճակում է, հին ճարտարապետական հուշարձանը, այնուամենայնիվ, չի կորցրել իր վեհ տեսքը, և արժե անձամբ տեսնել այն: Read More »