Հանրային սնունդը զբոսաշրջության մեջ՝ 27․04-01․05 Երկրների առանձահատկությունները՝ ըստ նրանց սննդային նախապատվությունների

Բացի սնվելու և քաղցը բավարարելու կարիքից, սնունդը երկրի մշակութային կարևոր տարր է։ Ցանկացած երկրի ազգային խոհանոց համարվում է նրա մշակույթի և ավանդույթների անբաժելի մասը։ 

Շատ երկրներում սնունդը զբոսաշրջային կարևորագույն ռեսուրս է և պարտադիր ներառվում է տուրերի մեջ։

Փոխադրամիջոցները զբոսաշրջության մեջ՝ 27․04-01․05 Ավտոբուսային ճանապարհորդություններ

Միջազգային ավտոբուսային տուրիզմը համեմատաբար երիտասարդ տիպի զբոսաշրջություն է: Դրա զարգացման սկիզբը կարելի է համարել 1970-ականները: Դրանից առաջ տարբեր երկրներում ավտոբուսները հիմնականում օգտագործվում էին տրանսֆերների, էքսկուրսիաների և երկրի ներսում ուղևորությունների համար: Բայց ներկայումս էլ կան տարածաշրջաններ, որտեղ դժվար է կազմակերպել ավտոբուսային տուրեր՝ տեղանքի ռելիեֆի կամ հարևան երկրների հարաբերությունների պատճառով։ Օրինակ, մեր տարածաշրջանում ավտոբուսային տուրեր կազմակերպվում է միայն Վրաստանի և Իրանի հետ, քանի որ մեր մյուս հարևանների հետ սահմանները փակ են։ Հիմնականում ավտոբուսային տուրերը մեծ հեղիանկություն են վայելում Եվրոպայում։

Զբոսաշրջային կազմակերպություններ՝ 27.04-01.05 Զբոսաշրջային կազմակերպությունների կառուցվածքը․ Տուրօպերատորներ

Զբոսաշրջային կազմակերպություններում բաժինների քանակը և նրանց գործունեությունը որոշվում են մատուցվող տուրիստական ​​ծառայությունների բնույթով, ձեռնարկության կազմակերպման ձևով, շուկայում նրա դիրքով: Հիմնականում, տուրիստական ​​գործակալությունները իրենց աշխատակազմում ունեն մինչև 6 աշխատող, և նրանցից յուրաքանչյուրը, բացառությամբ հաշվապահի, զբաղվում է կոնկրետ մեկ գործունեությամբ: Բայց եթե ընկերությունը բաղկացած է 20-30 աշխատողից և այն տուրօպերատոր է, որն ապահովում է ծառայությունների լայն տեսականի, ապա այդպիսի ընկերությունը բաղկացած է մի շարք բաժաիններից:

Հանրային սնունդը զբոսաշրջության մեջ՝ 13-17

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

1. Սույն կանոններով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետությունում «Ձեռնարկությունների և ձեռնարկատիրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված կազմակերպական-իրավական բոլոր տեսակի ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների (այսուհետև` ձեռնարկություն) կողմից հանրային սննդի կազմակերպման կանոնները:

Ճանապարհորդությունների կազմակերպման գործաբանություն՝ 13-17/04

Գործնական տուրիզմ կամ MICE

Գործարար տուրիզմը կամ ինչպես այն անվանում են MICE-ը (M – meetings` ժողովներ, I – incentives՝ մոտիվացնող ճանապարհորդություններ, C – conferences` համաժողովներ, E – events / exhibitions – միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ), տուրզիմի մի տեսակ է, երբ զբոսաշրջիկները ճանապարհորդում են գործնական նպատակներով՝ գործնական հանդիպումներին մասնակցելու, իրենց բիզնեսը ընդլայնելու, նոր համագործակցություններ հաստատելու համար։

Փոխադրամիջոցները տուրիզմում՝ 13-17

Օդային փոխադրամիջոցներ․ շարունակություն

Ուղեբեռի տեղափոխման կանոններ

Ուղեբեռը ուղևորի անձնական իրերն են, որոնք տեղափոխվում են ինքնաթիռով փոխադրողի համաձայնությամբ։ Ուղևորի կողմից փոխադրվող ամբողջ ուղեբեռը պիտի գրանցվի։ Ստուգված կամ գրանցված ուղեբեռը ընդունվում է փոխադրողի կողմից, և փոխադրողն է կրում պատասխանատվություն դրա պահպանման համար:

Ցանկացած ստուգված ուղեբեռի համար փոխադրողը ուղևորին տալիս է հատուկ կտրոն՝ անդորրագիր և պիտակ: Ուղեբեռի անդորրագիրը տրվում է փոխադրողի կողմից բացառապես ստուգված ուղեբեռի նույնականացման համար: Նույն կտրոնի մի հատվածը պոկվում և ամրացվում է բեռի վրա (ճամպրուկի, պայուսակի, արկղի և այլն):

Զբոսաշրջային կազմակերպություններ 13-17

Երկրորդային ծառայություններ մատուցող տուրիստական կազմակերպություններ

Ինչպես ավելի վաղ նշվեց, առաջնային և երկրորդային ծառայությունների կազմակերպությունները տարբերվում են ոչ թե  առաջարկվող ծառայությամբ կամ արտադրանքի տեսակից, այլ թե ինչքանով է իրենց առաջարկած ծառայությունը կամ ապրանքը առնչվում տուրիզմի հետ: Եթե կազմակերպությունն առաջարկում է այնպիսի ծառայություն, որից օգտագործվում են միայն զբոսաշրջիկները կամ մեծամասամբ զբոսաշրջիկները, այն կհամարվի առաջնային, իսկ եթե նրա առաջարկած ծառայություններից օգտվում են ավելի շատ ոչ զբոսաշրջիկները, իսկ զբոսաշրջիկները՝ երբեմն, այդ կազմակերպությունը յհամարվի երկրորդային:

Հանրային սնունդը տուրիզմում՝ 06-10/04

Սննդի կազմակերպման տարբերակները տուրիզմում և դրանց միջազգային նշանակությունը

Ինչպես գիտենք, տուրփաթեթի կամ հյուրանոցային ծառայությունների մեջ սնունդը կարող է ներառված լինել կամ չլինել կամ ներառված լինել մասամբ։ Սննդի կազմակերպումը տուրիզմում լինում է հետևյալ տարբերակներով՝

RO – առանց սննդի, միայն գիշերակաց

BB  – նախաճաշ

HB (կես պանսիոն) – օրական 2 անգամյան սնունդ (նախաճաշ, ճաշ կամ նախաճաշ, ընթրիք)