Ազգային խոհանոցների ներկայացում

Թեմա՝ Ազգային խոհանոցների ներկայացում, ուտեստների համտես

Նպատակ՝ Քոլեջի զբոսաշրջության բաժնի 2,3֊րդ կուրսի ուսանողները ուսումնասիրում են տարբեր երկրների ազգային ուտեստները, խմիչքները, պատրաստում և կազմակերպում հյուրասիրություն քոլեջում

Մասնակիցներ՝ Քոլեջի ուսանողներ, դասախոսներ

Ընթացք՝ Մայիսի 24

Նախագծի ղեկավար՝ Անահիտ Սարգսյան

Ուսումնասիրվող ուտեստներ.

Սանգրիա

Իտալական Պիցցա

Տոլմա

Թաբուլե

Սպասարկման ծառայությունների կառավարման մակարդակները

Ժամանակակից մենեջմենթում հայտնի են կառավարման 5 դասա-
կան և հիմնական տեսակներ՝ կախված կազմակերպության կառուց-
վածքից.

• գծային
• ֆունկցիոնալ
• գծային-ֆունկցիոնալ
• ստորաբաժանված
• մատրիցային

Read More »

ԹԵՍՏ (նշել ճիշտ պատասխանը)

1. Շուկայական տնտեսության կարևոր պայմաններից է՝
 • սեփականության բազմակացութաձևությունը
•  պետական սեփականությունը
•  անհատական սեփականությունը

2. Պետական օրգանները զբոսաշրջային կազմակերպությունների հետ կնքում են՝
• առք ու վաճառքի պայմանագիր
• վարձակալության պայմանագիր
• աշխատանքային պայմանագիր

3. Թայմշերը զբոսաշրջային բիզնեսում անշարժ գույքի՝
•  անհատական տիրապետումն է
•  համատեղ տիրապետումն է
•  պետական տիրապետումն է

Read More »

Զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցում

Զբոսաշրջային ոլորտում ծառայություններ մատուցող  կազմակերպությունների թվին  են  պատկանում՝ տեղավորման ծառայություններ մատուցողներ (հյուրանոց, հանրակացարան, պանսիոնատ), սննդի մատուցման ծառայություններ (ռեստորան, սրճարան, էքսկուրսիոն գործակալություն), տրանսպորտային ընկերություններ, շոու, կինո, վիդեո ցուցադրություններ, սպորտային ընկերություններ, առևտրային կազմակերպություններ և այլն: Տեղավորման ծառայությունը զբոսաշրջության ոլորտի կարևոր մասն է:Read More »

Զբոսաշրջային ծառայությունների դասակարգման առանձնահատկությունները

Ինչպես հայտնի է, պահանջարկը ծնում է առաջարկ, ուստի այդ է պատճառը, որ օր օրի առաջանում են հյուրանոցային նոր համալիրներ և նոր զբոսաշրջային կառույցներ: Զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցման ժամանակագրությունը ցույց է տալիս, որ այն կախված է մարդու, հասարակության զարգացման մակարդակից: Այսօր ժամանակակից մարդուն գոհացնելու համար անհրաժեշտ են ոչ միայն իդեալական հարմարություններ, այլև որակյալ սպասարկում, լավ պատրաստված անձնակազմ:Read More »

Հյուրանոցների ձևերը

20133110180608232

Հյուրանոցային բիզնեսը վերելք ապրեց հատկապես 18-19-րդ դարերում,  և դա հատկապես կապված էր երկրների միջև տնտեսական և քաղաքական կապերի հաստատման հետ: Խոշոր երկրներում (եվրոպական և ամերիկյան) հյուրանոցները, հանգստից բացի, սկսեցին օգտագործվել նաև այլ նպատակներով. հյուրանոցներում կազմակերպվում էին կոնֆերանսներ, համաժողովներ, բացվում էին խաղատներ, որոնք հյուրանոցներին բերում էին հսկայական եկամուտ:Read More »

Կազմակերպությունների ստեղծման կազմակերպաիրավական ձևերը, հյուրանոցային կորպորացիաներ՝ ցանցեր

Համաշխարհային հյուրանոցային տնտեսության մեջ գոյություն
ունեն մի շարք տարբերություններ՝ կապված հյուրանոցի կառավարման
և սեփականատիրոջ միջև եղած հարաբերություններից: Անկախ հյուրա-
նոցները գտնվում են սեփականատիրոջ տիրապետման, օգտագործման
և տնօրինման տակ: Այսինքն՝ սեփականատերը դրանք ղեկավարում է
ինքնուրույն կամ էլ մասնագիտացված կառավարչական ընկերության
կամ հատուկ մասնագետների օգնությամբ:Read More »

Թեստ

1. Ճանապարհորդության տեսակ է՝
• մարդկանց հանգիստը,
• մարդկանց տեղաշարժը,
զբոսաշրջությունը:
2. Զբոսաշրջության առաջին շրջանը համարվում է՝
• ճանաչողական զբոսաշրջություն,
էլիտար զբոսաշրջություն, (19֊րդ դար)
• սիրողական զբոսաշրջություն:Read More »