Ճանապարհորդությունների կազմակերպման գործաբանություն՝ 13-17/04

Գործնական տուրիզմ կամ MICE

Գործարար տուրիզմը կամ ինչպես այն անվանում են MICE-ը (M – meetings` ժողովներ, I – incentives՝ մոտիվացնող ճանապարհորդություններ, C – conferences` համաժողովներ, E – events / exhibitions – միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ), տուրզիմի մի տեսակ է, երբ զբոսաշրջիկները ճանապարհորդում են գործնական նպատակներով՝ գործնական հանդիպումներին մասնակցելու, իրենց բիզնեսը ընդլայնելու, նոր համագործակցություններ հաստատելու համար։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s