Փոխադրամիջոցները տուրիզմում՝ 13-17

Օդային փոխադրամիջոցներ․ շարունակություն

Ուղեբեռի տեղափոխման կանոններ

Ուղեբեռը ուղևորի անձնական իրերն են, որոնք տեղափոխվում են ինքնաթիռով փոխադրողի համաձայնությամբ։ Ուղևորի կողմից փոխադրվող ամբողջ ուղեբեռը պիտի գրանցվի։ Ստուգված կամ գրանցված ուղեբեռը ընդունվում է փոխադրողի կողմից, և փոխադրողն է կրում պատասխանատվություն դրա պահպանման համար:

Ցանկացած ստուգված ուղեբեռի համար փոխադրողը ուղևորին տալիս է հատուկ կտրոն՝ անդորրագիր և պիտակ: Ուղեբեռի անդորրագիրը տրվում է փոխադրողի կողմից բացառապես ստուգված ուղեբեռի նույնականացման համար: Նույն կտրոնի մի հատվածը պոկվում և ամրացվում է բեռի վրա (ճամպրուկի, պայուսակի, արկղի և այլն):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s