Փոխադրամիջոցները զբոսաշրջության մեջ՝ 06-10/04

Ուղևորների ավիափոխադրման կանոնակարգը

Ավիափոխադրումն իրականացվում է փոխադրողի հետ ուղևորի, բեռի կամ փոստի փոխադրման պայմանագիր կնքելու հիման վրա:

Փոխադրողը այն կազմակերպությունն է, որն ունի ուղևորների, ուղեբեռի կամ փոստի օդային փոխադրումներ իրականացնելու արտոնագիր:

Ուղևորի օդային փոխադրման պայմանագրի համաձայն `փոխադրողը պարտավորվում է  ուղևորին տեղափոխել նպատակակետ` ապահովելով նրա տեղը տոմսով նշված թռիչքը կատարող օդանավում, իսկ ուղևորի կողմից ուղեբեռ տեղափոխելու դեպքում, այդ ուղեբեռը հասցնել նպատակակետ և այն հանձնել ուղևորին կամ ուղեբեռը ստացող լիազորված անձին: Ուղևորների և ուղեբեռների տեղափոխման ժամանակը որոշվում է փոխադրողների կողմից սահմանված ավիափոխադրման կանոններով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s