Հանրային սնունդը զբոսաշրջության մեջ

Ի՞նչ է հանրային սնունդը

Հանրային սնունդը տնտեսության ճյուղ է, որն իրենից ներկայացնում է խոհարարական արտադրանքի արտադրմամբ, իրացմամբ և սպառման կազմակերպմամբ զբաղվող ձեռնարկությունների ամբողջություն:

Հանրային սնունդը զբոսաշրջության կարևորագույն բաղկացուցիչն է։ Զբոսաշրջիկի սնվելու ֆիզիոլոգիական կարիքը բավարարվում է հանրային սննդի ձեռնարկությունների կողմից: Այդ ձեռնարկությունները շատ բազմազան են: Տուրիստական սննդի ոլորտը ներառում է այնպիսի հանրային սննդի ձեռնարկություններ, ինչպիսիք են ռեստորանները, սրճարանները, բարերը, ճաշարանները, խորտկարանները և այլն: Սննդի օբյեկտները դասակարգվում են ըստ իրենց սպասարկման որակի, խոհանոցի և առաջարկվող ուտեստների տեսակի, ըստ տեղերի քանակ, աշխատանքային ժամերի և այլն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s