Զբոսաշրջային կազմակերպությունները՝ ըստ ծառայության տեսակի

Զբոսաշրջության ոլորտում գործում են տարբեր տուրիստական ​​կազմակերպություններ: Նրանցից ոմանք հաճախորդներին տրամադրում են բացառապես տուրիստական ​​ծառայություններ, իսկ մյուսների համար ՝ զբոսաշրջությունը իրենց առևտրային գործունեության ուղղություններից մեկն է: Այն կազմակերպությունները, որոնք գոյություն ունեն միայն տուրիզմի հաշվին, կոչվում են առաջնային ծառայությունների ոլորտի տուրիստական ​​կազմակերպություններ, իսկ նրանք, որոնք եկամուտ են ստանում ոչ միայն տուրիստական ​​գործունեությունից, կոչվում են երկրորդական ծառայությունների ոլորտի տուրիստական կազմակերպություններ: Այսպիսով, առաջնային ծառայությունների կազմակերպությունները ծառայում են բացառապես զբոսաշրջությանը և կազմում են դրա գոյության հիմքը, իսկ երկրորդական ծառայությունների կազմակերպությունները բավարարում են միայն տուրիստական ​​պահանջարկի մի մասը, քանի որ նրանց համար զբոսաշրջությունը միայն կենսապահովման բազմաթիվ աղբյուրներից մեկն է, և ոչ միայն զբոսաշրջիկներն են օգտագործում իրենց ծառայությունները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s