Դիպլոմային նախագիծ

Երևանի <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիր պետական քոլեջ

Թեմա ՝ Վայոց ձորի մարզի զբոսաշրջային փաթեթ

Ուսանող՝ Անժելա Շամոյան

Ղեկավար՝ Բելլա Աբրահամյան

Բովանդակություն

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1՝ Վայոց ձորի մարզի պատմամշակութային վայրերը, արժեքները

 • 1.1՝
 • 1.2՝
 • 1.3՝

Գլուխ 2՝ Վայոց ձորի մարզի աշխարհագրություն, քաղաքներ, գյուղեր

 • 2.1՝
 • 2.2՝
 • 2.3՝

Գլուխ 3՝ Վայոց ձոր մարզի զբոսաշրջային ռեսուրսները

 • 3.1՝
 • 3.2՝
 • 3.3՝

Գլուխ 4՝ Արատեսի դպրական կենտրոն

 • 4.1՝
 • 4.2՝
 • 4.3՝

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Հավելված