Հեռավար-առցանց ուսուցում 16․03-20․03

Հեռավար֊առցանց ուսուցում բաժին
Անգլերեն
Ռուսերեն
Իսպաներեն
Տուրիզմ
Զբոսաշրջային ոլորտի միջազգային կարգավորումները
Ծառայությունների կազմակերպման հիմքերը և իրավական հիմքերը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s