Հեռավար-առցանց ուսուցում 16․03-20․03

Հեռավար֊առցանց ուսուցում բաժին
Անգլերեն
Ռուսերեն
Իսպաներեն
Տուրիզմ
Զբոսաշրջային ոլորտի միջազգային կարգավորումները
Ծառայությունների կազմակերպման հիմքերը և իրավական հիմքերը