16․03-20․03

Զբոսաշրջային ոլորտի միջազգային կարգավորումները

  1. Համաշխարհային զբոսաշրջային կազմակերպություն
  2. Զբոսաշրջության մրցունակությունը և զարգացման ուղղությունները ՀՀ-ում
  3. Միջազգային զբոսաշրջություն
  4. Զբոսաշրջության զարգացումը Հայաստանում: Ո՞ր փուլում ենք մենք

Ծառայությունների կազմակերպման հիմքերը և իրավական կարգավորումները

  1. ՀՀ․ օրենքը զբոսաշրջության մասին
  2. Զբոսաշրջության ազդեցությունը դրակա՞ն է, թե՞ բացասական. Կայուն զբոսաշրջության անհրաժեշտությունը
  3. Զբոսաշրջության զարգացման միտումներն աշխարհում. Ինչպիսի՞ն կլինեն ապագայում զբոսաշրջիկները
  4. Ինչպիսի՞ն պետք է լինի Երևանի բրենդը զբոսաշրջիկներին գրավելու և քաղաքային զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s