Լեռնագնացություն

Ալպինիզմը սպորտի և ակտիվ հանգստի ձև է, որի նպատակը լեռների գագաթներ բարձրանալն է: Սպորտային ալպինիզմի էությունը բնության կողմից ստեղծված խոչընդոտների (բարձրություն, ռելիեֆ, եղանակային պայմաններ) հաղթահարումն է գագաթ հասնելու ճանապարհին: Սպորտային ալպինիզմի մրցույթներում մրցության օբյեկտ են հանդիսանում գագաթի բարձրությունը, երթուղու տեխնիկական բարդությունը, բնույթը և ճանապարհն անցնելու տևողությունը:

One thought on “Լեռնագնացություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s