Լեռնագնացություն

Ալպինիզմը սպորտի և ակտիվ հանգստի ձև է, որի նպատակը լեռների գագաթներ բարձրանալն է: Սպորտային ալպինիզմի էությունը բնության կողմից ստեղծված խոչընդոտների (բարձրություն, ռելիեֆ, եղանակային պայմաններ) հաղթահարումն է գագաթ հասնելու ճանապարհին: Սպորտային ալպինիզմի մրցույթներում մրցության օբյեկտ են հանդիսանում գագաթի բարձրությունը, երթուղու տեխնիկական բարդությունը, բնույթը և ճանապարհն անցնելու տևողությունը:

16․03-20․03

Զբոսաշրջային ոլորտի միջազգային կարգավորումները

  1. Համաշխարհային զբոսաշրջային կազմակերպություն
  2. Զբոսաշրջության մրցունակությունը և զարգացման ուղղությունները ՀՀ-ում
  3. Միջազգային զբոսաշրջություն
  4. Զբոսաշրջության զարգացումը Հայաստանում: Ո՞ր փուլում ենք մենք

Ծառայությունների կազմակերպման հիմքերը և իրավական կարգավորումները

  1. ՀՀ․ օրենքը զբոսաշրջության մասին
  2. Զբոսաշրջության ազդեցությունը դրակա՞ն է, թե՞ բացասական. Կայուն զբոսաշրջության անհրաժեշտությունը
  3. Զբոսաշրջության զարգացման միտումներն աշխարհում. Ինչպիսի՞ն կլինեն ապագայում զբոսաշրջիկները
  4. Ինչպիսի՞ն պետք է լինի Երևանի բրենդը զբոսաշրջիկներին գրավելու և քաղաքային զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար