06․03

 Զբոսաշրջության բնագավառի օտարերկյա ենթակառուցվածքների հետ համագործակցության անհրաժեշտության հիմնավորումները, նրանց հետ գործընկերության նախապայմանները։

 Զբոսաշրջության ոլորտի որևէ օտարերկրյա կազմակերպության հետ գործընկերության կազմման առաջարկներ:

 Ապահովագրության էությունը, տեսակները, ռիսկերը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s