11.02

Սպասարկման ծառայությունները՝ որպես արդյունավետությանն օժանդակող համակարգ։

Սեփականության տարբեր ձևերը պետության մեջ

Կազմակերպությունների ստեղծման կազմակերպաիրավական ձևերը