Телодвижения человека связаны с его чувствами и поведением. При первой встрече и беглом взгляде можно уже сделать некоторые выводы о собеседнике. Например, слабое рукопожатие характерно для слабой личности, желающей подчиняться. А сложенные руки на груди являются жестом защиты или негатива. Честность и открытость определяется по приложенным раскрытым ладоням к груди, а также поднятым рукам с раскрытыми ладонями. Если человек заложил руки за спину и захватил запястья, значит он старается взять себя в руки. А враждебность характеризуется сжатыми кулаками. Нетерпение выражается в постукивании пальцами. Страх выдает теребление волос. Поглаживание подбородка — раздумье или желание принять решение. Нервозность и неуверенность легко определить по прикосновениям пальцами к кольцу, часам, к пуговице на рукаве.

Большую роль играют не только руки, но и ноги. Перекрещенные, они говорят об оборонительном отношении человека. Если эта поза дополняется скрещенными на груди руками, то человек закрылся и ушел в себя. Если скрещенные ноги обхвачены руками — будет трудный разговор с упрямым собеседником.

Для развития способности читать язык жестов достаточно внимательности и наблюдения за людьми. Но в первую очередь нужно изучить свои жесты, чтобы научиться производить нужное вам впечатление на людей.

Մարդու շարժումները կապված են նրա զգացմունքների և պահվածքի հետ։ Առաջին հանդիպումից հպանցիկ արդեն կարող եք որոշ եզրահանգումներ անել զրուցակցի վերաբերյալ ։ Օրինակ թույլ ձեռքսեղմումը բնորոշ է թույլ մարդուն, որը հակված է հնազանդվելու ։ Իսկ ծալած ձեռքերը պաշտպանություն կամ բացասական ժեստ է ։ Ազնվությանն ու բաց բնավորության մասին են վկայում, ձեռքի բաց ափերը կրծքին դնելը, ինչպես նաև բաց ափերով բոլոր ժեստերը:  Եթե մարդը ձեռքերը դնում է մեջքի հետևում և բռնում է իր դաստակը, ապա նա փորձում է ինքն իրեն կարգի հրավիրել։Իսկ թշնամական վերաբերմունքը բնութագրվում է սեխմված բռունցքներով ։ Անհամբերությունն արտահայտվում է մատներով սեղանին հարվածել ։ Վախի մասին վկայում է մազերը խառնելը ։ Կզակը շոյելը մտախոհոհության ,կամ որոշում ընդունելու ցանկության նշան է ։ Մարդու նյարդային վիճակի եւ  անվստահություն մասին  հեշտությամբ կարելի է հասկանալ տեսնելով, որ նա խաղում մատանու, ժամացույցի , հագուստի կոճակի հետ ։ Մեծ դեր ունեն ոչ միայն ձեռքերը այլեւ ոտքերը։ Խաչած ոտքերը`խոսում են,մարդու պաշտպանողական վերաբերմունքի մասին։Եթե այդ դիրքին գումարվեն  կրծքին խաչած ձեռքերը,ապա մարդը փակվել է եւ ամփոփվել ինքն իր մեջ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s