Телодвижения человека связаны с его чувствами и поведением. При первой встрече и беглом взгляде можно уже сделать некоторые выводы о собеседнике. Например, слабое рукопожатие характерно для слабой личности, желающей подчиняться. А сложенные руки на груди являются жестом защиты или негатива. Честность и открытость определяется по приложенным раскрытым ладоням к груди, а также поднятым рукам с раскрытыми ладонями. Если человек заложил руки за спину и захватил запястья, значит он старается взять себя в руки. А враждебность характеризуется сжатыми кулаками. Нетерпение выражается в постукивании пальцами. Страх выдает теребление волос. Поглаживание подбородка — раздумье или желание принять решение. Нервозность и неуверенность легко определить по прикосновениям пальцами к кольцу, часам, к пуговице на рукаве.

Большую роль играют не только руки, но и ноги. Перекрещенные, они говорят об оборонительном отношении человека. Если эта поза дополняется скрещенными на груди руками, то человек закрылся и ушел в себя. Если скрещенные ноги обхвачены руками — будет трудный разговор с упрямым собеседником.

Для развития способности читать язык жестов достаточно внимательности и наблюдения за людьми. Но в первую очередь нужно изучить свои жесты, чтобы научиться производить нужное вам впечатление на людей.

Մարդու շարժումները կապված են նրա զգացմունքների և պահվածքի հետ։ Առաջին հանդիպումից հպանցիկ արդեն կարող եք որոշ եզրահանգումներ անել զրուցակցի վերաբերյալ ։ Օրինակ թույլ ձեռքսեղմումը բնորոշ է թույլ մարդուն, որը հակված է հնազանդվելու ։ Իսկ ծալած ձեռքերը պաշտպանություն կամ բացասական ժեստ է ։ Ազնվությանն ու բաց բնավորության մասին են վկայում, ձեռքի բաց ափերը կրծքին դնելը, ինչպես նաև բաց ափերով բոլոր ժեստերը:  Եթե մարդը ձեռքերը դնում է մեջքի հետևում և բռնում է իր դաստակը, ապա նա փորձում է ինքն իրեն կարգի հրավիրել։Իսկ թշնամական վերաբերմունքը բնութագրվում է սեխմված բռունցքներով ։ Անհամբերությունն արտահայտվում է մատներով սեղանին հարվածել ։ Վախի մասին վկայում է մազերը խառնելը ։ Կզակը շոյելը մտախոհոհության ,կամ որոշում ընդունելու ցանկության նշան է ։ Մարդու նյարդային վիճակի եւ  անվստահություն մասին  հեշտությամբ կարելի է հասկանալ տեսնելով, որ նա խաղում մատանու, ժամացույցի , հագուստի կոճակի հետ ։ Մեծ դեր ունեն ոչ միայն ձեռքերը այլեւ ոտքերը։ Խաչած ոտքերը`խոսում են,մարդու պաշտպանողական վերաբերմունքի մասին։Եթե այդ դիրքին գումարվեն  կրծքին խաչած ձեռքերը,ապա մարդը փակվել է եւ ամփոփվել ինքն իր մեջ։

Gyumri -Գյումրի

-Good morning, we are impatiently waiting for our next trip in your country. Where will we go today?

-Good morning, I am very happy that you like our country. Today we will go to Gyumri. Have you heard about Gyumri?

-Oh, I have heard many times the name of the city Gyumri but it’s a pity that I know little about it.  I only know that on December 7 in 1988 there was a terrible earthquake there and many people lost their lives in the ruins.

Read More »

Диалог администратора гостиницы с клиентом на русском

Администратор: Добро пожаловать в гостиницу «Континенталь». Чем я могу Вам помочь?
Клиенты: Мы бы хотели заселиться. У нас с дочерью забронирован номер.
Регистратор: Как Вас зовут?
Клиенты: Анна Иванова и Наталья Иванова.
Администратор: Да, госпожа Иванова. Для Вас забронирован двухместный номер на 2 ночи, верно?
Клиент: Да, все верно.

Read More »