Ֆրանսիական գործարար ոճ

Ֆրանսիայում գործարար էթիկետը հիմնականում պահանջում է ընդունված վարվելակերպի պահպանում։ Ողջույնի նախընտրելի ձևը թեթև ձեռքսեղմումն է: Հանդիպումներ կազմակերպելու մասին հարկ է պայմանավորվել նախապես։ Ճշտապահությունը դիտվում է որպես քաղաքավարության դրսևորում:

Read More »