Փաստարկներ

Ուժեղ փաստարկներ

Այսպիսի փաստարկները քննադատության տեդիք չեն տալիս, դրանք շատ դժվար է ժխտել կամ ուշադրության չարժանացնել:
Ուժեղ փաստարկներն են’
ճիշտ ձևակերպված և իրար հետ փոխկապակցված փաստերն ու դրանցից բխող եզրահանգումները,օրենքները, ենթաօրենքները, կանոնադրությունները, հրամանագրերը, փորձարարական ճանապարհով հաստատված եզրակացությունները,փորձագետների եզրակացությունները,զանգվածային լրատվությունից, գիտական տեղեկագրերից բերված քաղվածքներն ու մեջբերումները,վկաների ցուցմունքները,մասնագետ սոցիոլոգների կողմից ձեռք բերված վիճակագրական տեղեկությունները:

Read More »

Գործարար բանակցությունների վարման տեխնիկան։

Գործարար բանակցությունները, որ սովորաբար ներառում են գործարար զրույցի հիմնական տարրերը, բաղկացած են երեք փուլից՝
1․Տեղեկատվության փոխանակում, որը ենթադրում է բանակցող կողմերի դիրքորոշումների և հայեցակարգի փոխադարձ ճշգրտում։
2․Խնդրի քննարկում, որը ենթադրում է կարծիքների և առաջարկությունների հիմնավորում, փաստարկների և հակափաստարկների առաջադրում։
3․Դիրքորոշումների համաձայնեցում, պայմանավորվածության ձևակերպում։
Այսպիսով՝ գործարար բանակցությունները ծրագրելիս նախ և առաջ հարկավոր է վերլուծել քննարկվող խնդիրը, հասկանալ բանակցող կողմերի շահերը, տեսնել, թե ինչպիսի հարցերում են կողմերի շահերը համընկնում, ինչպիսի հարցերում՝ բացառում միմյանց։

Read More »