Արատես, Նախագիծ․ Հոկտեմբերի 3-5

Ճամփորդության ժամանակահատվածը ` Հոկտեմբեր 3-5

Մասնակիցներ՝  Քոլեջի Զբոսաշրջության բաժնի ուսանողներ, դասավանդողներ.

Նպատակը՝

Իրականացնել հայրենագիտական (պատմա-մշակութային )շրջայցեր և մեկնաբանություններ՝ Եղեգիս խոշորացված համայնքի պատմա-մշակությաին հուշարձանների վերաբերյալ ճանաչելի դարձնել Արատեսը և նրա շրջակայքը, ուսանողների համար այն դարձնել առավել հասանելի

Read More »

Զբոսաշրջային ծառայությունների իրականացման դեպքում անվտանգության և սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահանջները

Վերջին տարիներին անվտանգության խնդիրը շատ արդի և կարևոր
է դարձել նաև զբոսաշրջության ոլորտում: Մարդկանց կյանքի անվտանգ
ընթացքի վրա մեծ ազդեցություն են թողնում միջազգային կոնֆլիկտ-
ները, հանցագործությունների և ահաբեկչությունների թվի աճը, զենքի
անօրինական շրջանառության մեծացումը, ինչպես նաև բնական՝ էկոլո-
գիական և տեխնիկական աղետները,որոնք բացասական մեծ ազ-
դեցություն են ունենում և՛ զբոսաշրջային գործունեության, և՛ հյուրընկա-
լող երկրի վրա:Read More »