Ճի՞շտ, թե՞ սխալ. Ինքը

Ինքը

Ինքը բառը անձնական դերանուն է։
Օր.՝ Սխալ է։ ինքը գեղեցիկ վերնաշապիկ է։
Ճիշտ է։ Դա ոճային է կամ այս վերնաշապիկը ոճային է։

Անձնական դերանունները ունեն երեք դեմք՝

Առաջին դեմք֊ ես, ինքս, մենք, ինքներս

Երկրորդ դեմք֊ դու, ինքդ, դուք, ինքներդ

Երրորդ դեմք֊ նա, ինքը, նրանք, իրենք

Եզակի կամ հոգնակի թիվ