Մհեր Մկրտչյանի թանգարան

Մհեր Մկրտչյանի թանգարան, ԽՍՀՄժողովրդական արտիստ, կինոյի և թատրոնի մեծ կատակերգու Մհեր Մկրտչյանի թանգարանը հիմնադրվել է 2004 թվականին, բացումը տեղի է ունեցել 2006 թվականի դեկտեմբերի 20-ին, 19-րդ դարի վերջին կառուցված պատմաճարտարապետական արժեք ներ

Read More »

1.Որոնք են սեգմենտավորման երկու կարևոր հատկանիշները:
1. սեգմենտավորման հատկանիշները,
2. սեգմենտավորման չափանիշները:

Շուկայի Սեգմենտավորում

Շուկայի սեգմենտավորումը, որը ձևավորում է ֆիրմայի ռազմավարությունը, հանդիսանում է մարքեթինգային պրոցեսի կենտրոնական օղակը: Արտադրողները հնարավորություն չունեն միանգամից բարձր մակարդակով բավարարել բոլոր սպառողական պահանջմունքները: Հետևաբար նրանք ընտրում են մեկ կամ մի քանի սեգմենտ և մարդկանց պահանջմունքը բավարարում բարձր մակարդակով:
Սեգմենտավորման մեջ կարևոր է տարբերել՝
1. սեգմենտավորման հատկանիշները,
2. սեգմենտավորման չափանիշները: Սեգմենտավորման հատկանիշն այն ցուցանիշն է, որով շուկան տրոհվում է առանձին սեգմենտների:
Այդ հատկանիշները հինգն են՝
1. աշխարհագրական
2. դեմոգրաֆիական
3. հոգեբանական
4. վարքագծային
5. սոցիալ – տնտեսական Աշխարհագրականի մեջ ներառվում են հետևյալ ցուցանիշները՝ աշխարհամասերի, երկրների, շրջանների կլիմայական գոտիները, բնակչության խտությունը, ռասաները, կրոնական պատկանելությունը և այլն: Ըստ աշխարհագրական հատկանիշների՝ շուկաները լինում են.  արտաքին և ներքին,  հյուսիսային և հարավային,  քաղաքային և գյուղական,  արևմտյան և արևելյան: Դեմոգրաֆիկ սեգմենտավորումն իր մեջ ներառում է հետևյալ ցուցանիշները՝ տարիքը, սեռը, եկամուտները, զբաղմունքը, կրթությունը, ընտանիքի տարիքը և կազմը, ամուսնական վիճակը, երեխաների թիվը, ազգությունը, կրոնական պատկանելությունը և այլն: Հոգեբանականի մեջ մտնում են մարդու ապրելաոճը, անհատական նկարագիրը. ինչպիսի անձնավորություն է նա և ինչպիսի բնութագրեր ունի: Վարքագծայինն ունի հետևյալ սկզբունքը՝ գնման հաճախականությունը, գնման շարժառիթը, գնման առաջնահերթությունը, վերաբերմունքը արտադրողի կամ ապրանքի նկատմամբ: Սոցիալ-տնտեսական. կրթական մակարդակ, սոցիալական և մասնագիտական ուղղվածություն, դավանանք, եկամուտների չափ և այլն: Ըստ սոցիալ-տնտեսական հատկանիշների՝ սպառողներին կարելի է դասել ըստ հետևյալ խմբերի`  էլիտար խավ,  բարձր խավ,  միջին խավ,  ցածր խավ: Ձեռնարկությունների մեծ մասը սովորաբար ձգտում է գրավել բարձր եկամուտներ ունեցող խավերին: Սեգմենտավորման չափանիշն այն ցուցանիշն է, որը թույլ է տալիս գնահատել ընտրված սեգմենտի ճշտությունը: Սեգմենտավորման չափանիշներն են՝
1. Սեգմենտի չափը. Այսինքն՝ որքանով է տվյալ սեգմենտը մեծ և սեգմենտավորման հետ կապված ծախսերն արդյոք կփողհատուցվեն, թե ոչ: 2. Սեգմենտի կայունությունը և աճի հեռանկարը
3. Սեգմենտի մատչելիությունը. տվյալ ֆիրման պետք է կարողանա դուրս գալ այդ սեգմենտի վրա և սպասարկել այն:
4. Սեգմենտի չափելիությունը. ֆիրման պետք է հնարավորություն ունենա գնահատել այդ սեգմենտը և ունենա որոշակի ցուցանիշներ այդ սեգմենտի մասին:
5. Սեգմենտի պաշտպանվածությունը. որքանով է տվյալ սեգմենտը հագեցված մրցակիցներով:

Թատրոններ

«Վանաձորի Բոհեմ կամերային թատրոն» ՀՈԱԿ-ը ստեղծվել է 1993թ.-ին`Հովհ. Աբելյանի անվան ՊԴԹ դերասաններ Գրետա Մեջլումյանի, Վրույր Հարությունյանի և Մայիս Սարգսյանի ջանքերի շնորհիվ: 1997թ.-ին թատրոնի տնօրեն է նշանակվել ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ Մայիս Սարգսյանը, 2013թ.-ից` Գայանե Ավագյանը:

Read More »

Секретарь: Добрый день, вы позвонили в консульство Аргентинской Республики. Чем могу вам помочь?
Рауль: Здравствуйте, мне нужно поговорить с консулом.
Секретарь: По какому вопросу?
Рауль: Мне необходимо обсудить продление рабочей визы.
Секретарь: Хорошо. Вам необходимо записаться на прием. Завтра в 13.15 вас устроит?
Рауль: Да, это замечательно.
Секретарь: Назовите ваше имя.
Рауль: Меня зовут Рауль Игнассио Дероверо.
Секретарь: Вы записаны на завтра в час пятнадцать.
Рауль: Спасибо
Секретарь: Хорошего вам дня.
Опо́рные слова́:
ко́нсул
рабо́чая ви́за
записа́ться на приёмСекретарь: Добрый день, вы позвонили в консульство Аргентинской Республики. Чем могу вам помочь?
Рауль: Здравствуйте, мне нужно поговорить с консулом.
Секретарь: По какому вопросу?
Рауль: Мне необходимо обсудить продление рабочей визы.
Секретарь: Хорошо. Вам необходимо записаться на прием. Завтра в 13.15 вас устроит?
Рауль: Да, это замечательно.
Секретарь: Назовите ваше имя.
Рауль: Меня зовут Рауль Игнассио Дероверо.
Секретарь: Вы записаны на завтра в час пятнадцать.
Рауль: Спасибо
Секретарь: Хорошего вам дня.
Опо́рные слова́:
ко́нсул
рабо́чая ви́за
записа́ться на приём

Երևանի կենտրոնը. The center of Yerevan

Եկեք գնանք կարապի լիճ հյուսիսային պողոտայով։ Սա հյուսիսային պողոտան է: Այն շատ լայն է, այդպես չէ՞։ Գրեթե բոլոր շենքերը այս պողատայում կիսադատարկ են (half empty), որովհետև բնակարանները այս շենքերում չափազանց թանկ են։ Պողատայի երկու կողմերում ֆիրմային խանութներ են։ Զբոսաշրջիկները սիրում են քայլել այս պողոտայով։ Ահա մենք մոտենում ենք կարապի լճին։ Կարապի լիճը իր ձևով շատ նման է Սևանա լճին։ Ամռանը այստեղ կարապներ են լողում, իսկ ձմռանը այստեղ արհեստական սահադաշտ է։ Կարապի լճից դեպի ձախ Օպերայի շենքն է իր Ազատության հրապարակով: Սա Երևանի սիրտն է։

Read More »

ՇՈՒԿԱՅԻ ՍԵԳՄԵՆՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

  1. Սահմանել շուկայի սեգմենտավորման սահմանումը. Շուկայի սեգմենտավորումը սպառողների բաժանումն է առանձին խմբերի` ելնելով մեկ կամ մի քանի ընդհանուր հատկանիշներից:
  2. Ներկայացնել նպատակային մարքեթինգի երեք փուլերը. 1.շուկայի սեգմենտավորում 2.նպատակային սեգմենտավորում 3.շուկայում ապրանքների դիրքավորում
  3. Ինչ մակարդակներով է իրականանում մարքեթինգային սեգմենտավորումը. 1.ձեռնարկությունները կարող են շուկան ընդհանրապես չսեգմենտավորել (զանգվածային մարքեթինգ), 2. իրականացնել լրիվ սեգմենտավորում (միկրոմարքետինգ), 3. շուկան սեգմենտավորել որոշակի միջանկյալ մակարդակով: