Ներլեզվական թարգմանություն

Որևէ լեզվի բանավոր կամ գրավոր տեքստի բովանդակության վերարտադրությունը նույն լեզվի միջոցներով: Ներլեզվական թարգմանությունը, փաստորեն, լեզվական միավորների՝ բառերի, բառակապակցությունների, նախադասությունների և այլնի բացատրությունն է մի լեզվի շրջանակներում: Այն օգտագործվում է միալեզվյան բացատրական բառարաններում բառապաշարի միավորները սահմանելու համար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s