Թարգմանության եղանակները

Միջտողային թարգմանություն: Սա տող առ տող և տողամիջում կատարվող թարգմանություն է:

Միջլեզվական թարգմանություն: Թարգմանություն բուն իմաստով, այսինքն՝ մի բնական լեզվի բանավոր կամ գրավոր տեքստի բովանդակության վերարտադրությունը մեկ այլ բնական լեզվի միջոցներով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s