Ծախսերի և եկամուտների հաշվետվություն

Ծախսերի և եկամուտների հաշվետվությունը ցույց է տալիս տնտեսության եկամուտները, ծախսերը և դրանց գումարման և հանման միջոցով առաջացած զուտ շահույքը, մաքուր եկամուտը:

Այս հաշվետվությունը կազմվում է եռամսյակային կամ ամսեկան կտրվածքով, համապատասխանաբար բոլոր ծախսերը և եկամուտը արտացոլցում են ամսեկան կամ եռամսյակային կտրվածքով;

Ընթացիկ ծախսերն են՝

Աշխատավարձ, Կոմունալ վճարումներ, Հարկեր, ծառայությունների մատուցման հետ կապված ուղիղ ծախսեր, բանկային տոկոսի վճարումներ, այլ ծախսեր

Խմդիր՝ Կազմել ապագա հյուրանոցի եկամուտների և ծա;սերի հաշվետվություն: Հաշվարկել զուտ եկամուտը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s