Ծախսերի և եկամուտների հաշվետվություն

Ծախսերի և եկամուտների հաշվետվությունը ցույց է տալիս տնտեսության եկամուտները, ծախսերը և դրանց գումարման և հանման միջոցով առաջացած զուտ շահույքը, մաքուր եկամուտը:

Այս հաշվետվությունը կազմվում է եռամսյակային կամ ամսեկան կտրվածքով, համապատասխանաբար բոլոր ծախսերը և եկամուտը արտացոլցում են ամսեկան կամ եռամսյակային կտրվածքով;

Ընթացիկ ծախսերն են՝

Աշխատավարձ, Կոմունալ վճարումներ, Հարկեր, ծառայությունների մատուցման հետ կապված ուղիղ ծախսեր, բանկային տոկոսի վճարումներ, այլ ծախսեր

Խմդիր՝ Կազմել ապագա հյուրանոցի եկամուտների և ծա;սերի հաշվետվություն: Հաշվարկել զուտ եկամուտը:

Մեր մոլորակը միակ վայրն է, որտեղ մարդկային էակը կարող է ապրել: Ցավոք, գիտնականները դեռևս չեն հայտնագործել այլ մոլորակներ, որտեղ մարդը կարող է շարժվել և ապրել մնացած կյանքի ընթացքում: Դրա համար էլ մենք պետք է պահպանենք մեր մոլորակն ու խնամենք բնությունն ու շրջակա միջավայրը, որքան հնարավոր է լավ:Մարդը ունակ է ոչ միայն ստեղծելու, այլ նաև քանդելու: Մեր մոլորակը, հատկապես տուժում է մարդու վնասակար գործողություններից: