ՀՀ Կենսաբազմազանությունը

Հայաստանի կենսաբազմազանություն, օդային, ցամաքային և ջրային էկոհամակարգերի կենդանի օրգանիզմների տարատեսակությունը, որը ներառում է ներտեսակային, միջտեսակային և էկոհամակարգերի բազմազանությունը։ Կենսաբանական բազմազանությունը հասարակությանկենսագործունեության, հարատևության և սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմքն է։Read More »