Բառերի օգտագործման ճիշտ ձևերը

հաղթել֊ինչ֊որ մեկին պարտության մատնել
հաղթահարել֊ արգելքը,խոչընդոտը անցնել
հանկարծակիի գալ֊անակնկալի գալ
հանկարծակի գալը֊ պատահական գալ
հավաքագրել֊ինչ֊որ մեկին  ներգրավել
հավաքել֊մաքրել, հավաքել
հրավեր֊հրավիրել
հրավերք֊ խնջույք որին հրավիրում են մարդկանց։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s