Բառերի գործածության ճիշտ ձևերը

ազատել֊ մարդուն, գերիներին
ազատագրել֊ քաղաքը,գյուղը, երկիրը
ամբաստանել֊մեղադրել
զրպարտող֊սուտ մեղադրող
երախտիք֊ ներդրում,վաստակ
երախտագիտություն֊շնորհակալություն
զեկուցում֊ բանախոսություն, ելույթ
զեկույց֊հաղորդում, տեղեկատվություն,հաշվետվություն
ըստ արժանվույն֊ իրեն արժանի, ինչպես հարկն է
հավուր պատշաճի֊օրին պատշաճ ձևով
խտրություն֊տարբերություն դնել
խտրականություն ֊ սովորույթի վերածված, խտրություն անելու
կոչված֊ կոչում ունեցող
կոչեցյալ֊ ասված, կոչում ունեցող (բացասական իմաստով, հեգնանքով)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s