Аратес

средновековие- միջնադար
Часовня- մատուռ
Возведённый- կառուցված
Купол- գմբեթ
Особенних- յուրահատուկ


Архитектура- ճարտարապետություն
Рукопись- ձեռագիր
Осуществалялось- իրականացնել
Обстятелства- հանգամանք
Древний архитектурний помятник- հին ճարտարապետական հուշարձան
Тем не менее- այնուամենայնիվ
Величество- վեհ (տեսք)
Величестьвений- վեհ
Стоит- արժե
Хорошо разведить- զարգացած
Дорожно-транспортные- ճանապարհատրանսպորտային
Условие- պայմաններ
Позваляет- թույլ է տալիս
Собственний- անձնական
Воспользовавшис- օգտվելով
Разних- տարբեր
До- դեպի
Достопримечательностей- տեսարժան վայրեր
Блогодаря- շնորհիվ
Географическому- աշխարհագրական
Положению- դիրք
Пик- թեժ
Климатические условия- եղանակային պայմաններ
Вираженний сезон- արտահայտված սեզոն
Переменчив- փոփոխական
Осадки- տեղումներ
Етималоги- ստուգաբանություն
Народний- ժողովրդական
Подвергнут- ենթարկվել
Свидетель- վկայություն
Ранее- վաղագույն
Архиепископ- արքեպիսկիպոս
Числица- թվագրվում է
Поместье- կալվածք
Местность- տեղանք
Духовесность- հոգևորականություն
Высокопоставателнный- բարձրաստիճան
Село (деревно)- գյուղ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s