Arates Monastery

 
 
79453615_281730629435246_1917739529440067584_n
 
Arates Monastery is in Vayots Dzor Province.
-How can we get to Arates?
-If we want to reach Arates we should take Highway M-2 to Yeghegnadzor. On the way to Yeghegnadzor, we should turn to Highway M-10 to Martuni. After driving 9km, we should turn to the right and after driving 2 km, we should turn to the right again. Then we should take the road to Yeghegis. Arates Monastry is 18km away from Yeghegis.
 

– What does the Armenian word Arates mean?
– According to a legend, the Monastry’s name came from the combination of ″ari″ (come) and ″tes″ (see). Arates Monastry’s dome is greatly damaged and the walls are half-ruined. The monastery consists of three churches: ST Zion, ST Karapet and ST Mary.
– I have heard that Mkhithar Sebastatsi Educomplex is connected with the village of Arates.
– In the 1990s  when the village was abandened by Azerbaijani villagers, the Goverment of Armenia  decided that a school in nature should be built there.
– What do you have in the result of this desision? 
Thanks to the regular visits and repairing works carried out by the students, teachers and groups of specialists, the Village of Arates and Arates Monastery have now become more improved.
 
At the initiative of Yerevan ″Mkhitar  Sebastatsi″  Educomplex, the restoration works of Arates Monastery have begun.

Արատեսի վանքը

Արատեսի վանքը Վայոց ձորի մարզում է:
– Ինչպես կարող ենք հասնել Արատես:
– Եթե մենք ուզում ենք հասնել Արատես մենք պետք է գնանք դեպի Եղեգնաձոր տանող M-2 մայրուղով: Եղեգնաձոր տանող ճանապարհին մենք պետք է թեքվենք ձախ և ընթանանք Մարտունի տանող ճանապարհով: Իսկ այնուհետև պետք է գնանք Եղեգիս տանող ճանապարհով:
-Ինչ է հայերեն նշանակում ՙՙԱրատես՚՚ բառը:
– Ըստ լեգենդի վանքի անունը հայերեն ՙՙ արի և տես ՚՚ բառերի միասնությունից է ստացվել: Արատես վանքի գմբեթը վնասված է, իսկ պատերն էլ՝ կիսափլուզված: Վանքը կազմված է 3 եկեղեցիներից՝ Սբ. Սիոն, Սբ. Կարապետ և Սբ. Մարիամ Աստավածածին:
-Ես լսել եմ որ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը կապված է Արատես գյուղի հետ
– Երբ 1990-ականներին Արատես գյուղը լքվեց ադրբեջանցի գյուղացիների կողմից, Հայաստանի կառավարությունը որոշեց որ այդեղ պետք է կառուցել դպրող բնության գրկում:
– Ինչ ունեք այս որոշման արդյունքում:
– Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի դասավանդողների և սովորողների հաճախակի այցելությունների շնորհիվ Արատեսի վանքը և Արատես գյուղը հիմա ավելի բարեկարգված է: Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի նախաձեռնությամբ Արատես վանքի վերականգնման աշխատանքերը սկսվել են:

2 thoughts on “Arates Monastery

  1. […] Arates MonasteryI am going to have my private travel agencyMeeting the tourists at the airportAt the HotelThe center of the cityAvetik Isahakyan’s Home-MuseumSt. Gayane ChurchZvartnots CathedralGoshavankLake SevanDilijanHaghartsinPagan Temple of GarniGyumri […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s