ԹԵՍՏ (նշել ճիշտ պատասխանը)

1. Շուկայական տնտեսության կարևոր պայմաններից է՝
 • սեփականության բազմակացութաձևությունը
•  պետական սեփականությունը
•  անհատական սեփականությունը

2. Պետական օրգանները զբոսաշրջային կազմակերպությունների հետ կնքում են՝
• առք ու վաճառքի պայմանագիր
• վարձակալության պայմանագիր
• աշխատանքային պայմանագիր

3. Թայմշերը զբոսաշրջային բիզնեսում անշարժ գույքի՝
•  անհատական տիրապետումն է
•  համատեղ տիրապետումն է
•  պետական տիրապետումն է

4. Քանի՞ հյուրանոցային ցանց գոյություն ունի աշխարհում՝
• մոտ 1000 հյուրանոցային ցանց
• մոտ 700 հյուրանոցային ցանց
• մոտ 300 հյուրանոցային ցանց

5. Հյուրանոցային ցանցերի մեծ մասը պատկանում են՝
 • ԱՄՆ-ին
•  Մեծ Բրիտանիային
•  Ֆրանսիային

6. Աշխարհում հաշվարկվում է հյուրանոցների դասակարգման
• 30 ձև
• 70 ձև
• 100 ձև

7. Աստղերի համակարգը համարվում է դասակարգման՝
• ամերիկյան համակարգ
• եվրոպական համակարգ
• ռուսական համակարգ

8. Հյուրանոցների տառային համակարգն օգտագործվում է՝
• Ռուսաստանում
• Ասիայում
• Հունաստանում

9. A տառային համակարգը համապատասխանում է՝
• երեք աստղին
• չորս աստղին
• երկու աստղին

10. B տառային համակարգը համապատասխանում է՝
• չորս աստղին
•  երեք աստղին
•  երկու աստղին

11. C տառային համակարգը համապատասխանում է՝
•  երեք աստղին
•  երկու աստղին
•  չորս աստղին

12. D տառային համակարգը համապատասխանում է՝
• մեկ աստղին
• երեք աստղին
• չորս աստղին

13. Թագերի համակարգը տարածված է՝
• Ֆրանսիայում
•  Գերմանիայում
 •  Մեծ Բրիտանիայում

14. Չորս թագին համապատասխանում է՝
•  մեկ աստղը
•  չորս աստղը
•  երեք աստղը

15.Երեք թագին համապատասխանում է՝
•  երեք ասղը
•  երկու աստղը
•  չորս աստղը

16. Հինգ թագին համապատասխանում է՝
• երկու աստղը
• երեք աստղը
• չորս աստղը

17.Բյուջետային հյուրանոցները գտնվում են՝
•  քաղաքից դուրս
• քաղաքի կենտրոնում
• ավտոճանապարհին

18. Իտալական հյուրանոցները ունեն՝
• 50-80 համար
• 100-300 համար
•300-ից ավելի համար

19. Փոքր հյուրանոցային տնտեսություններն ունեն՝
• 100-150 համար
• 600-1000 համար
• 1000 և ավելի համար

20. Միջին հյուրանոցային տնտեսություններն ունեն՝
•  600-1000 համար
•  100-ից մինչև 300-400 համար
•  300-ից մինչև 600-1000 համար

21.Մեծ հյուրանոցային տնտեսություններն ունեն՝
• 100-150 համար
• 300-ից մինչև 600-1000 համար
• ավելի քան 1000 համար

22. Հսկա հյուրանոցային տնտեսություններն ունեն՝
• 100-ից մինչև 300-400 համար
• 300-ից մինչև 600-1000 համար
• ավելի քան 1000 համար

23. Գործարար նշանակության հյուրանոցների կարգին են պատկա-
նում՝
• կոնգրես հյուրանոցները
• տրանզիտային հյուրանոցները
• հանգստյան տները

24. Հանգստի համար նախատեսված հյուրանոցներն են՝
• բիզնես հյուրանոցները
•  առողջարանները
• տրանզիտային հյուրանոցները

25. Տրանզիտային հյուրանոցները նախատեսված են՝
• երկարաժամկետ կանգառի համար
•  կարճաժամկետ կանգառի համար
• մշտական բնակության համար

26. Տրանզիտային հյուրանոցները գտնվում են՝
• ավտոմայրուղիներում
• քաղաքի կենտրոնում
• գործարանների մոտ

27. Հյուրանոցային բիզնեսը վերելք ապրեց՝
•  18-19-րդ դարերում
• նախնադարում
• միջնադարում

28. Օդանավակայանային հյուրանոցներն ունեն՝
• 200-600 սենյակ
• 600-1000 սենյակ
• 1000 և ավելի սենյակ

29. Էկոնոմ կարգի հյուրանոցներն առաջարկում են՝
• գիշերակաց
• պարասրահ
• ռեստորան

30. «Լյուքս» դասի հյուրանոցները մատուցում են՝
• բարձրակարգ ծառայություններ
• միայն գիշերակաց
• միայն նախաճաշ

31.Ռոտելները՝
• շարժական հյուրանոցներ են
• լողացող հյուրանոցներ են
• օդային հյուրանոցներ են

32. Ֆլոտելները՝
•  լողացող  հյուրանոցներ են
• օդային հյուրանոցներ են
• շարժական հյուրանոցներ են

33. Ֆլայտելները՝
• օդային հյուրանոցներ են
• շարժական հյուրանոցներ են
• լողացող հյուրանոցներ են

34. Ժամանակակից մենեջմենթում կառավարման քանի՞ տեսակ է հայտնի՝
• հինգ տեսակ
• չորս տեսակ
• երեք տեսակ

35. Կառավարման ո՞ ր ձևն է համարվում ամենապարզը՝
• կառավարման ֆունկցիոնալ կառուցվածքը
• կառավարման գծային կառուցվածքը
• կառավարման գծային-ֆունկցիոնալ կառուցվածքը

36. Կառավարման գծային կառուցվածքն իրականացվում է՝
• կոլեկտիվ կառավարմամբ
• միանձնյա կառավարմամբ
• խորհրդի կառավարմամբ

37. Կառավարման գծային կառուցվածքը կիրառվում է՝
• փոքր հյուրանոցներում
• բիզնես հյուրանոցներում
• ապարտ հյուրանոցներում

38. Կառավարման ֆունկցիոնալ կառուցվածքի դեպքում հյուրանոցի ներքին գործընթացները ղեկավարում է՝
• ընդհանուր ղեկավարը
• ֆունկցիոնալ ղեկավարը
• խորհրդի նախագահը

39. Ֆունկցիոնալ ղեկավարների գործունեությունը ղեկավարվում է՝
• հյուրանոցի ղեկավարի կողմից
• կոլեգաների կողմից
• խորհրդի նախագահի կողմից

40. Կառավարման ֆունկցիոնալ  կառուցվածքը կիրառվում է՝
• փոքր հյուրանոցներում
• տրանզիտային հյուրանոցներում
• միջին և խոշոր առաջին կարգի հյուրանոցներում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s