ԹԵՍՏ (նշել ճիշտ պատասխանը)

1. Շուկայական տնտեսության կարևոր պայմաններից է՝
 • սեփականության բազմակացութաձևությունը
•  պետական սեփականությունը
•  անհատական սեփականությունը

2. Պետական օրգանները զբոսաշրջային կազմակերպությունների հետ կնքում են՝
• առք ու վաճառքի պայմանագիր
• վարձակալության պայմանագիր
• աշխատանքային պայմանագիր

3. Թայմշերը զբոսաշրջային բիզնեսում անշարժ գույքի՝
•  անհատական տիրապետումն է
•  համատեղ տիրապետումն է
•  պետական տիրապետումն է

Read More »

Զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցում

Զբոսաշրջային ոլորտում ծառայություններ մատուցող  կազմակերպությունների թվին  են  պատկանում՝ տեղավորման ծառայություններ մատուցողներ (հյուրանոց, հանրակացարան, պանսիոնատ), սննդի մատուցման ծառայություններ (ռեստորան, սրճարան, էքսկուրսիոն գործակալություն), տրանսպորտային ընկերություններ, շոու, կինո, վիդեո ցուցադրություններ, սպորտային ընկերություններ, առևտրային կազմակերպություններ և այլն: Տեղավորման ծառայությունը զբոսաշրջության ոլորտի կարևոր մասն է:Read More »