Живые призраки старого Еревана

Живые призраки старого Еревана”: улица Абовяна 3

Рубен Шухян

На перекрестке улиц Абовяна и Хин Ереванци (бывшие Астафян и Лалаянц) находится здание Армянского общества культурных связей с зарубежными странами (АОКС), а до 1923 года здесь была расположена первая частная хирургическая больница Еревана.

Read More »

Ճամփորդություն դեպի Աշտարակի Օհանավան,Կարբի և Ուշի գյուղերը

Առավոտյան՝ ժամը 9։00, քոլեջի մի խումբ ուսանողներ, մեր սիրելի դասավանդողներ Պատվելի Թամարի և Ընկեր Սոֆաի հետ միասին,ուղևորվեցինք Աշտարակի Օհանավան գյուղ։

Read More »