Перевод

Միթե դուք չեք տեսնում,― չդադարեցնելով նվագելը՝ արագ հարցնում էր անծանոթը,որ  սև  գիշերը դարձավ կապույտ, հետո երկնագույն, և  վերևում, ինչ֊որ տեղից ջերմ լույս է արդեն ընկել, և ձեր հին ծառերի ճյուղերին  ծաղկում է սպիտակ ծաղիկները։ Իմ կարծիքով այս ծաղիկները խնձորենի են, չնայած այստեղից՝ սենյակից, դրանք նման են մեծ կակաչների։ Դուք տեսնում եք՞․ առաջին շողը ընկավ քարե ցանկապատին, տաքացրեց  և նրանից գոլորշի է բարձրանում։ Այն պետք է չորացնի հալված ձյունով ծածկված մամուռը։ Իսկ երկինքը ավելի է բարձրանում, դառնում ավելի կապույտ, ավելի հոյակապ, և թռչունների երամները արդեն թռչում են դեպի հյուսիս, մեր հին Վիեննայի վրայով