Զբոսաշրջային ծառայությունները որպես արդյունավետ տնտեսվարման ինքնուրույն համակարգ

ZBOS-ISHXANUTUN_1

Զբոսաշրջությունը ուսումնասիրության օբյեկտ է, որը թույլ է տալիս մի կողմից բացահայտել նրա ներքին տարատեսակ կապերի կառուցվածքը, մյուս կողմից՝ որոշել
ներքին միջավայրի փոխհարաբերության բնույթը: Շվեյցարացի հետազոտող Կ.Կասպարի կարծիքով՝ զբոսաշրջության հիմքում ընկած է երկու հանգամանք.

Read More »