Սարդարապատի Հերոսամարտի Հուշահամալիր

6086_1Սարդարապտի հերոսամարտի հուշահամալիրը, Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարան, որը գտնվում է  Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղում։Թանգարանի առաքելությունն է փրկել, պահպանել ու հարստացնել, ուսումնասիրել, ցուցադրելու հաջորդ սերունդներին փոխանցել հայոց ազգային մշակույթին վերաբերող թանգարանային հավաքածուներ և առարկաներ։

Read More »

“Живые призраки старого Еревана”: Абовяна 3/1

зданию по улице Абовяна 3/1, которое было особняком купца Геворга Ханзадяна.
Рубен Шухян, Sputnik.
Двухэтажное здание, стоящее на перекрестке улиц Абовяна и Пушкина, примечательно уже тем, что в проектировании и строительстве принимали участие известные архитекторы Василий Мирзоян и Борис Меграбян, создавшие облик Еревана начала XX века. В этом здании размещался самый известный в старом Ереване магазин галантерейных товаров купца Геворга (Егора) Ханзадяна.
Read More »

Կազմակերպությունների ստեղծման կազմակերպաիրավական ձևերը, հյուրանոցային կորպորացիաներ՝ ցանցեր

Համաշխարհային հյուրանոցային տնտեսության մեջ գոյություն
ունեն մի շարք տարբերություններ՝ կապված հյուրանոցի կառավարման
և սեփականատիրոջ միջև եղած հարաբերություններից: Անկախ հյուրա-
նոցները գտնվում են սեփականատիրոջ տիրապետման, օգտագործման
և տնօրինման տակ: Այսինքն՝ սեփականատերը դրանք ղեկավարում է
ինքնուրույն կամ էլ մասնագիտացված կառավարչական ընկերության
կամ հատուկ մասնագետների օգնությամբ:Read More »

Живые призраки старого Еревана

Живые призраки старого Еревана”: улица Абовяна 3

Рубен Шухян

На перекрестке улиц Абовяна и Хин Ереванци (бывшие Астафян и Лалаянц) находится здание Армянского общества культурных связей с зарубежными странами (АОКС), а до 1923 года здесь была расположена первая частная хирургическая больница Еревана.

Read More »

Թեստ

1. Ճանապարհորդության տեսակ է՝
• մարդկանց հանգիստը,
• մարդկանց տեղաշարժը,
զբոսաշրջությունը:
2. Զբոսաշրջության առաջին շրջանը համարվում է՝
• ճանաչողական զբոսաշրջություն,
էլիտար զբոսաշրջություն, (19֊րդ դար)
• սիրողական զբոսաշրջություն:Read More »

Հյուրանոցների դասակարգումը

9506851541096050_fb465d5e

Հյուրանոցային համալիրների դասակարգումը որոշում է տվյալ
հյուրանոցի տեղը և դերը ծառայությունների մատուցման շուկայում, ինչը
թույլ է տալիս սպառողներին ու մասնագետներին տեղեկանալ հյուրա-
նոցի մատուցած ծառայությունների և դրանց որակի վերաբերյալ: Հաճա-
խորդների համար դասակարգումը կարևոր փաստ է հյուրանոցների
գնահատման համար:Read More »

Перевод

Միթե դուք չեք տեսնում,― չդադարեցնելով նվագելը՝ արագ հարցնում էր անծանոթը,որ  սև  գիշերը դարձավ կապույտ, հետո երկնագույն, և  վերևում, ինչ֊որ տեղից ջերմ լույս է արդեն ընկել, և ձեր հին ծառերի ճյուղերին  ծաղկում է սպիտակ ծաղիկները։ Իմ կարծիքով այս ծաղիկները խնձորենի են, չնայած այստեղից՝ սենյակից, դրանք նման են մեծ կակաչների։ Դուք տեսնում եք՞․ առաջին շողը ընկավ քարե ցանկապատին, տաքացրեց  և նրանից գոլորշի է բարձրանում։ Այն պետք է չորացնի հալված ձյունով ծածկված մամուռը։ Իսկ երկինքը ավելի է բարձրանում, դառնում ավելի կապույտ, ավելի հոյակապ, և թռչունների երամները արդեն թռչում են դեպի հյուսիս, մեր հին Վիեննայի վրայով

Перевод

— Неужели вы не видите, — быстро сказал незнакомец, не переставая играть, — что ночь из чёрной сделалась синей, а потом голубой, и тёплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите: первый луч упал на каменную ограду, нагрел её, и от неё поднимается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается всё выше, всё синее, всё великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной.