Բաշ Ապարանի ճակատամարտը

Թուրքական հրամանատարությունը Բաշ Ապարան (այժմ՝ ք. Ապարան) ուղարկած 9-րդ դիվիզիայով փորձել է հյուսիսից արշավել Երևան, անցնել Սարդարապատի շրջանում հակահարձակման անցած հայկական զորամասերի թիկունքը և նրան կտրել Երևանից: Այդ ծրագիրը խափանելու նպատակով հայկական հրամանատարությունը Սարդարապատի ճակատամարտից Դրոյի (Դրաստամատ Կանայան) գլխավորությամբ շտապ ուժեր (6 հզ. մարդ) է տեղափոխել Բաշ Ապարան:

Սարդարապատի ճակատամարտը

Մայիսի 22–29-ը Արագածի լանջերից մինչև Արաքս, Սարդարապատից մինչև Սևան գիշեր-ցերեկ անդադար ղողանջել են բոլոր եկեղեցիների զանգերը: Ժողովուրդը զինվել և օգնության է հասել զորամասերին: Սարդարապատի պաշտպանության կազմակերպումը Թ. Նազարբեկյանը հանձնարարել է Երևանի զորախմբի հրամանատար գեներալ Մովսես Սիլիկյանին:

Read More »

Հայաստանի առաջին հանրապետություն․

 Հանրապետության հռչակմանը նախորդել են Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի և Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերը, որոնց շնորհիվ հայ ժողովուրդը կարողացավ 543 տարի անց վերականգնել պետականությունը: 1918 թ-ի մայիսի 26-ին՝ Անդրկովկասյան սեյմի լուծարման օրը, իր անկախությունն է հռչակել Վրաստանը, մայիսի 27-ին՝ Ադրբեջանը: Read More »

грамматика

Расположите предложения в правильной последовательности и вы получите текст «В библиотеке».

  1. Здесь мы обычно берём книги, учебники, словари.
  2. Сегодня я встретил в библиотеке Джона и Тома.
  3. Сейчас он хочет прочитать их по-русски.Read More »

Դասի ընթացքում

Սոցիոլոգիայի դասերին ուսումնասիրեցինք հարցման մեթոդը, տեսակները, հարցաշարի կառուցվածքը, հարցերի տեսակները, կազմեցինք հարցեր: Բաժանվեցինք խմբերի, յուրաքանչյուրս մեր մասնագիտության շրջանակներում (զբոսաշրջություն, լուսանկարչություն, մոդելավորում, գործավարություն) կազմեցինք աշխատանքային գործիքներ։ Քննարկեցինք և ամբողջացրեցինք հացաշարը։ Աշխատանքը ընթացքի մեջ է: Այն կմշակենք նաև Gmail-ում առկա հարցումներ կազմակերպելու գործիքով:

Read More »